Burgemeester De Wever vraagt Nationale Veiligheidsraad in strijd tegen Antwerps drugsgeweld, “niet de oplossing” volgens minister Verlinden

Posted on

LEES OOK. Directeur federale gerechtelijke politie Antwerpen over aanhoudend drugsgeweld: “De cocaïne zal blijven komen”

Burgemeester De Wever reageert voor het eerst na zijn vakantie op het aanhoudende drugsgeweld in zijn stad. Op zijn eerste werkdag had hij verschillende vergaderingen met de politiediensten. Volgens hem moet de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar komen.

De Nationale Veiligheidsraad bestaat uit de eerste minister, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën voor de douane en de minister van Justitie. “Zij moeten bovenop het Stroomplan een globaal plan uitwerken. Dat ontbreekt nu”, aldus De Wever. “Daarom ook dat ik spreek van schuldig verzuim, omdat dit nu niet gebeurt. Elke minister doet anekdotisch wel een aantal dingen, maar er is gewoon geen visie of globaal plan over de aanpak van de georganiseerde misdaad.”

Zonder zo’n plan zou volgens De Wever het geweld op straat nooit stoppen. De Wever ziet in een nationaal plan enkele belangrijke stappen. Zo is er een betere fysieke bescherming nodig van de haven van Antwerpen. “Dat is pijnpunt nummer 1. De spoorweg- en scheepvaartpolitie zijn daar bevoegd en doen wonderen met de middelen die ze hebben, maar eigenlijk hebben ze géén middelen. Zij moeten worden versterkt. Als dat er is, kan de douane aan de slag, want dan hebben ze een sterke arm om mee aan de slag te gaan.”

“Veiligste grootstad van België”

Dan is er volgens De Wever een versterking nodig van de gerechtelijke politie. “Er is nood aan meer capaciteit, want nu lukt het deze politie niet om alles te onderzoeken. Dat is frustrerend. Als dat allemaal is gebeurd, moeten het parket en het gerecht kunnen volgen. Als die ketens niet aanwezig zijn en in een ketting draaien, is het dweilen met de kraan open. Dat is wat we al tien jaar doen in Antwerpen”, zegt de burgemeester.

Alleen met aangehouden inspanningen zou dit geweld verminderen, maar De Wever zegt dat er op korte termijn weinig of niets is dat lokaal kan worden ondernomen om dit te verbeteren. “En zelfs met federale inspanningen moet je daar morgen nog geen resultaten van verwachten”, aldus De Wever.

“We hebben de drugscriminaliteit in Antwerpen met tientallen procenten kunnen terugdringen”, zo verklaarde De Wever nog in VTM Nieuws. “We zijn de veiligste grootstad van België. Ik weet dat perceptie vernietigend is, maar dat is zo.”

De opstoot van geweld van de afgelopen weken, met verschillende aanslagen op korte tijd in de Antwerpse straten, is volgens De Wever juist het gevolg van die hardhandige aanpak, al erkent hij dat er nog een lange weg te gaan is.

“Geen nieuwe overlegorganen creëren”

Minister Annelies Verlinden (CD&V) is blij dat Bart De Wever haar visie deelt dat “samenwerken het enige antwoord is”. Maar ze is geen voorstander van het idee om de Nationale Veiligheidsraad bijeen te roepen. “Een Nationale Veiligheidsraad organiseren rond deze problematiek is echter niet de oplossing. In maart vond een overleg plaats met de burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen. Daar werden concrete acties afgesproken, zoals een update van het Stroomplan. Intussen versterkten we ook al de FGP, en we zullen deze beweging verder zetten. We moeten nu deze afspraken vertalen op het terrein, en geen nieuwe overlegorganen creëren.”

De minister laat weten dat ze werkt aan een wettelijk kader rond bestuurlijke handhaving. Hierover houdt ze nog een overleg met burgemeesters uit grote steden.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Tiktok Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.