Het lijkt wel herfst: ook de bomen zijn in de war door de droogte

Posted on

Het lijkt op sommige plekken nu al herfst. ©  Walter Saenen

Eikels op de grond, bruine en gele bladeren: wie om zich heen kijkt, heeft het misschien ook al gemerkt. Hoewel het nog volop zomert, verliezen al heel wat bomen flink van hun bladerdek. De oorzaak is de recente hitte en vooral de aanhoudende droogte. Het uitblijven van voldoende neerslag leidt bij veel boomsoorten tot droogtestress.

Het laten vallen van de bladeren is een verdedigingsstrategie. Via de bladeren verliezen ze veel water. Door ze af te stoten kunnen bomen het vocht beter bijhouden. Maar die strategie heeft een keerzijde. Zonder bladeren kunnen bomen onvoldoende groeien. Ze doen minder suikers op en leggen geen voedselvoorraden aan. Tijdelijke periodes van droogtestress kunnen bomen goed overbruggen, ze herstellen zich nadien. Maar door klimaatopwarming volgen de droge periodes elkaar steeds vaker op. Het zorgt ervoor dat ze kwetsbaarder worden en ook vatbaarder voor insecten en schimmels. Op lange termijn zullen er boomsoorten verdwijnen uit onze streken. Onder meer beuken zijn heel gevoelig voor de droogte door hun oppervlakkige wortelgestel. Fijnsparren zijn al haast volledig verdwenen. (agg)

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Tiktok Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.